CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH NĂM 2012

Chủ tịch hội đồng khoa học của Quỹ văn hóa Phan Chu Trinh - nhà văn Nguyên Ngọc vừa công bố những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho nền văn hóa nước nhà sẽ nhận giải thưởng Phan Chu Trinh lần 5-2011.

Theo đó, giải Vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục được trao cho ông Nguyễn Sự (sinh năm 1957) - bí thư thành ủy Hội An - vì những hoạt động tiêu biểu góp phần bảo tồn di sản văn hóa nước nhà. Giải Dịch thuật được trao cho ông Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1944) với dịch phẩm Ðối thoại Socratic 1 của Plato (NXB Tri Thức, 2011).

Giải Nghiên cứu được trao cho ông Trần Văn Khê (sinh năm 1921) vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu và quảng bá âm nhạc dân tộc và ông Nguyễn Thạch Giang (sinh năm 1928) vì những đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu văn học Hán - Nôm.

Giải Việt Nam học được trao cho ông Alain Ruscio (sinh năm 1947, Pháp) - nhà sử học, tiến sĩ văn học, nhà nghiên cứu độc lập, người đã dành chủ yếu công tác nghiên cứu của mình về Ðông Dương thuộc địa và cuộc chiến tranh của Pháp ở Ðông Dương (1945 - 1954).

Ông là người lãnh đạo Trung tâm Thông tin và tư liệu về nước Việt Nam đương đại. Ðồng nhận giải thưởng này là ông Pavel Vladimirovich Pozner (sinh năm 1945 tại New York, Mỹ, cùng gia đình trở về Nga năm 1952). Ông là một trong số ít chuyên gia về Việt Nam học tại Viện phương Ðông, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga.

 Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 24-3 tại hội trường Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển, 35 Ðiện Biên Phủ, quận Ba Ðình, Hà Nội, đúng ngày giỗ của nhà yêu nước và nhà văn hóa Phan Chu Trinh.

Nguồn: Tuổi Trẻ (V.HOÀI)