Hội đồng giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế” đã quyết định trao giải thưởng năm 2006 cho dịch phẩm “Phê phán Lý tính Thuần túy” của triết gia Đức Immanuel Kant do Bùi Văn Nam Sơn chuyển ngữ và được nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2004.

Giải thưởng Tinh hoa Giáo dục Quốc tế do Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh và Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức, nhằm biểu dương, khuyến khích và quảng bá các dịch phẩm xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, có tác dụng lớn đối với sự nghiệp phát triển nền giáo dục chất lượng cao của Việt Nam.

Giải thưởng Tinh hoa Giáo dục Quốc tế là giải thưởng hàng năm, nằm trong hệ thống giải thưởng Sách dịch Phan Chu Trinh của Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh, được xây dựng và tiến hành song song với Dự án Tủ sách Tinh hoa Tri thức thế giới đã được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phát động với mục tiêu dịch và xuất bản 500-1.000 tác phẩm nền tảng của tri thức và tư tưởng nhân loại. Tuy nhiên, vì 2006 là năm đầu tiên trao giải thưởng nên Hội đồng quyết định lựa chọn các dịch phẩm trong 5 năm (2000-2005). 

Hội đồng giải thưởng bao gồm các học giả, dịch giả, nhà giáo xuất sắc được Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh quyết định hàng năm. Các thành viên Hội đồng giải thưởng có toàn quyền đề xuất và đánh giá dịch phẩm trên ba phương diện: tầm quan trọng của tác phẩm, chất lượng bản dịch, và tác dụng đối với nền giáo dục Việt Nam. 

Dịch phẩm Phê phán Lý tính Thuần tuý của Bùi Văn Nam Sơn được Hội đồng giải thưởng lựa chọn với sự nhất trí tuyệt đối (7/7). Immanuel Kant được coi là cha đẻ của trường đại học hiện đại với quan niệm rằng đó là nơi khai sáng con người - nơi đào tạo những con người có khả năng sử dụng lý trí một cách tự do. Tác phẩm nền tảng của triết học và giáo dục học Khai sáng này được Bùi Văn Nam Sơn chuyển ngữ một cách nhuần nhuyễn và chính xác, cùng những chú giải công phu rất có ích cho người đọc. Theo Hội đồng giải thưởng, Phê phán Lý tính Thuần tuý của Bùi Văn Nam Sơn là một đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam, khi chúng ta đang cần nghiên cứu các phương pháp, kinh nghiệm và triết lý giáo dục một cách hệ thống để xây dựng một nền giáo dục tiên tiến ngang tầm quốc tế.

Góc thông tin về Giải thưởng

Một số thông tin về Giải thưởng Văn Hóa Phan Châu Trinh năm 2008 như sau:

Một số thông tin về Giải thưởng Văn Hóa Phan Châu Trinh năm nay như sau: