• ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU
  ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU

  Quỹ tổ chức những hoạt động đào tạo và nghiên cứu nhằm hỗ trợ các công trình nghiên cứu và sáng tạo văn hóa chất lượng cao, hỗ trợ việc công bố, trình diễn các tác phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc và hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

 • HỘI THẢO & TỌA DÀM
  HỘI THẢO & TỌA DÀM

  Quỹ thường tổ chức các hội thảo và toạ đàm hoặc các sự kiện trao đổi văn hóa nghệ thuật hiện đại trong nước và quốc tế, nhằm cung cấp thông tin, kiến thức về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tới tầng lớp trí thức đang làm việc tại các tổ chức PCP, cơ quan nhà nước, và doanh nghiệp.

 • TỦ SÁCH TINH HOA THẾ GIỚI

  Dự án “Tủ sách Tinh hoa Thế giới” nằm trong sứ mệnh của quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, bao gồm: Du Nhập, Phục Hưng, Khởi Phát, Gìn giữ & Lan Tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm góp phần canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.

 • DỰ ÁN TÔN VINH DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI
  Dự án “Ngôi Đền Tinh Hoa Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại” nằm trong sứ mệnh của quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, bao gồm: Du Nhập, Phục Hưng, Khởi Phát & Lan Tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm góp phần canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.
  Sứ mệnh “phục hưng” có vai trò rất quan trọng, vì muốn canh tân văn hóa thì trước hết cần phải phục hưng và du nhập các giá trị văn hóa tiến bộ. Tinh hoa văn hóa Việt Nam không ít nhưng dự án ưu tiên chọn giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 vì ở thời điểm này tư tưởng Việt Nam đã có sự hội nhập quốc tế theo các giá trị rất gần với giá trị phổ quát mà các nước đang phát triển cũng như phát triển đang theo đuổi hiện nay. Phục hưng những giá trị hiện đại vốn đã được kết tinh trong tư tưởng của nhiều thức giả nổi bật và có nhiều ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa và xã hội của dân tộc trong giai đoạn cận đại một việc làm cần thiết và có nhiều ý nghĩa.
  “Ngôi Đền Tinh Hoa Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại” mang trong mình hai mục đích:Thứ nhất, là để tri ân và tôn vinh các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại. Thứ hai, là để góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa của các danh nhân văn hóa này thông qua các tư liệu/tài liệu mà họ để lại và các tư liệu/tài liệu viết/nghiên cứu về họ.
  “Ngôi Đền” này được truyền cảm hứng từ Điện Panthéon (Pháp), và chỉ dành cho các danh nhân văn hóa tiêu biểu. Cũng trong “Ngôi Đền” này, mỗi danh nhân văn hóa sẽ có một cái “am văn hóa” của mình, nơi cất giữ nhưng phần “hồn” của các danh nhân thông qua việc một tập hợp sâu rộng những tư liệu về cuộc đời của danh nhân, các tác phẩm và thành tựu tiêu biểu của danh nhân, những bài viết và nghiên cứu đặc sắc về danh nhân cũng như một số đề xuất nghiên cứu thêm về từng vị danh nhân.

  Dự án “Tôn vinh Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại "nằm trong sứ mệnh của quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, bao gồm: Du Nhập, Phục Hưng, Khởi Phát, Gìn giữ & Lan Tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm góp phần canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.

  Sứ mệnh “phục hưng” có vai trò rất quan trọng, vì muốn canh tân văn hóa thì trước hết cần phải phục hưng và du nhập các giá trị văn hóa tiến bộ. Tinh hoa văn hóa Việt Nam không ít nhưng dự án ưu tiên chọn giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 vì ở thời điểm này tư tưởng Việt Nam đã có sự hội nhập quốc tế theo các giá trị rất gần với giá trị phổ quát mà các nước đang phát triển cũng như phát triển đang theo đuổi hiện nay. Phục hưng những giá trị hiện đại vốn đã được kết tinh trong tư tưởng của nhiều thức giả nổi bật và có nhiều ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa và xã hội của dân tộc trong giai đoạn cận đại một việc làm cần thiết và có nhiều ý nghĩa.

  Tôn Vinh Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại  "mang trong mình hai mục đích:Thứ nhất, là để tri ân và tôn vinh các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại. Thứ hai, là để góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa của các danh nhân văn hóa này thông qua các tư liệu/tài liệu mà họ để lại và các tư liệu/tài liệu viết/nghiên cứu về họ.

  Dự án” này được truyền cảm hứng từ Điện Panthéon (Pháp), và chỉ dành cho các danh nhân văn hóa tiêu biểu. Cũng trong “Dự án” này, mỗi danh nhân văn hóa sẽ có một cái “am văn hóa” của mình, nơi cất giữ nhưng phần “hồn” của các danh nhân thông qua việc một tập hợp sâu rộng những tư liệu về cuộc đời của danh nhân, các tác phẩm và thành tựu tiêu biểu của danh nhân, những bài viết và nghiên cứu đặc sắc về danh nhân cũng như một số đề xuất nghiên cứu thêm về từng vị danh nhân.

 • GIẢI THƯỞNG VĂN HÓA<br> PHAN CHÂU TRINH

  Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng thường niên của Quỹ, bao gồm các giải thưởng sau: Giải “Vì Sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục”, Giải “Dịch thuật”, Giải “Nghiên cứu" và Giải “Việt Nam học”.

 • GIẢI THƯỞNG SÁCH HAY

  Giải Thưởng Sách Hay (tên tiếng Anh: GoodBooks Award) là giải thường niên về sách do  Viện IRED và Quỹ Phan Châu Trinh tổ chức. Đây là giải thưởng “dân lập” đầu tiên về sách của Việt Nam có quy mô do học giả (tính chuyên gia) và độc giả (tính đại chúng) bình chọn.

Dự án “Tôn Vinh Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại” nằm trong sứ mệnh của quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, bao gồm: Du Nhập, Phục Hưng, Khởi Phát, Gìn giữ & Lan Tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm góp phần canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.

Sứ mệnh “phục hưng” có vai trò rất quan trọng, vì muốn canh tân văn hóa thì trước hết cần phải phục hưng và du nhập các giá trị văn hóa tiến bộ. Tinh hoa văn hóa Việt Nam không ít nhưng dự án ưu tiên chọn giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 vì ở thời điểm này tư tưởng Việt Nam đã có sự hội nhập quốc tế theo các giá trị rất gần với giá trị phổ quát mà các nước đang phát triển cũng như phát triển đang theo đuổi hiện nay. Phục hưng những giá trị hiện đại vốn đã được kết tinh trong tư tưởng của nhiều thức giả nổi bật và có nhiều ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa và xã hội của dân tộc trong giai đoạn cận đại một việc làm cần thiết và có nhiều ý nghĩa.

Dự án "Tôn Vinh Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại” mang trong mình hai mục đích:Thứ nhất, là để tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại. Thứ hai, là để góp phần phục hưng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa của các danh nhân văn hóa này thông qua các tư liệu/tài liệu mà họ để lại và các tư liệu/tài liệu viết/nghiên cứu về họ.

Dự án” này được truyền cảm hứng từ Điện Panthéon (Pháp), và chỉ dành cho các danh nhân văn hóa tiêu biểu. Cũng trong dự án này (Ngôi Đền online), mỗi danh nhân văn hóa sẽ có một chuyên mục của riêng mình, nơi cất giữ nhưng phần “hồn” của các danh nhân thông qua việc một tập hợp sâu rộng những tư liệu về cuộc đời của danh nhân, các tác phẩm và thành tựu tiêu biểu của danh nhân, những bài viết và nghiên cứu đặc sắc về danh nhân cũng như một số đề xuất nghiên cứu thêm về từng vị danh nhân.

Dự án “Tủ sách Tinh hoa Thế giới” nằm trong sứ mệnh của quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, bao gồm: Du Nhập, Phục Hưng, Khởi Phát, Gìn giữ & Lan Tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm góp phần canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.

Sứ mệnh “du nhập” có vai trò rất quan trọng, vì muốn canh tân văn hóa thì trước hết cần phục hưng và du nhập các giá trị văn hóa tiến bộ. Dự án “Tủ sách Tinh hoa Thế giới” là một sáng kiến của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh nhằm du nhập những tinh hoa tri thức và văn hóa của nhân loại về Việt Nam thông qua việc dịch thuật và xuất bản các tác phẩm kinh điển trong kho tàng tri thức và văn hóa của nhân loại. 

Mục tiêu của dự án là dịch ra tiếng Việt và xuất bản khoảng 500 tác phẩm đặc biệt có giá trị trong hệ thống tư tưởng, văn hóa và tri thức của thế giới. Các tác phẩm trong Dự án “Tủ sách này góp phần phổ biến tinh hoa tri thức (bằng tiếng Việt) cho giới học thuật và đông đảo độc giả quan tâm.

Giải Thưởng Sách Hay (tên tiếng Anh: GoodBooks Award, sau đây gọi tắt là GTSH) là một giải thưởng thường niên về sách. Đây là giải thưởng “dân lập” đầu tiên về sách của Việt Nam và cũng là giải thưởng về sách có quy mô rộng rãi nhất hiện nay do học giả (tính chuyên gia) và độc giả (tính đại chúng) bình chọn.
GTSH và Dự án Sách Hay (www.SachHay.org) do Trường Doanh Nhân PACE và những anh em đồng sự tâm huyết với dân trí khai lập và triển khai thực hiện năm 2007. Kể từ năm 2011, Dự án Sách Hay do Viện IRED điều hành và GTSH do Viện IRED tổ chức. Và kể từ năm 2015, Dự án Sách Hay do Viện IRED điều hành, GTSH do Viện IRED và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đồng tổ chức.
Mục đích của GTSH là “Góp phần lựa chọn sách hay, quảng bá sách hay và lan tỏa tri thức từ những cuốn sách hay; Gợi mở những xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách và làm sách tiến bộ”.
Nói một cách khác, GTSH không chỉ là một lời cám ơn đối với các tác giả, dịch giả và đơn vị xuất bản (vì đã cho ra đời những cuốn sách hay), mà còn là một phương cách để làm cho những cuốn sách hay này đến được với công chúng nhiều hơn và làm cho công chúng đến với sách hay nhiều hơn. Với mục đích này, GTSH được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một “màng lọc về sách” giúp công chúng có thêm kênh để tiếp cận với những tri thức và những chuẩn giá trị tiến bộ của Việt Nam và thế giới.

Giải Thưởng Sách Hay (tên tiếng Anh: GoodBooks Award, gọi tắt là GTSH) là một giải thưởng thường niên về sách. Đây là giải thưởng “dân lập” đầu tiên về sách của Việt Nam và cũng là giải thưởng về sách có quy mô rộng rãi nhất hiện nay do học giả (tính chuyên gia) và độc giả (tính đại chúng) bình chọn.

GTSH và Dự án Sách Hay (www.SachHay.org) do  Trường Doanh Nhân PACE và những anh em đồng sự tâm huyết với dân trí khai lập và triển khai thực hiện từ năm 2007. Kể từ năm 2011, Dự án Sách Hay do Viện IRED điều hành và GTSH do Viện IRED tổ chức. Và kể từ năm 2015, Dự án Sách Hay do Viện IRED điều hành, GTSH do Viện IRED và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đồng tổ chức.

Mục đích của GTSH là “Góp phần lựa chọn sách hay, quảng bá sách hay và lan tỏa tri thức từ những cuốn sách hay; Gợi mở những xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách và làm sách tiến bộ”.

Nói một cách khác, GTSH là một phương cách để làm cho những cuốn sách hay đến được với công chúng nhiều hơn và làm cho công chúng đến với sách hay nhiều hơn. Với mục đích này, GTSH được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một “màng lọc về sách” giúp công chúng có thêm kênh để tiếp cận với những tri thức và những chuẩn giá trị tiến bộ của Việt Nam và thế giới.
Thông tin kết quả Lễ trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ XI, năm 2018
Thông tin kết quả Lễ trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ XI, năm 2018
Thông tin kết quả Lễ trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ XI, năm 2018
Lễ trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh Lần thứ XI, Năm 2018
Lễ trao giải Văn hóa Phan Châu Trinh Lần thứ XI, Năm 2018
LỄ TRAO GIẢI VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH (Lần thứ XI, 2018) Thời gian: 18h30-21h30, Thứ Ba, ngày 24/3/2018 Địa điểm: KS REX, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
Một số tin bài về Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ X, năm 2017
Một số tin bài về Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ X, năm 2017
Một số tin bài về Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ X, năm 2017