GIẢI THƯỞNG VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA GIÁO DỤC - ÔNG THOMAS J. VALLELY

Thomas J. Vallely tốt nghiệp đại học Masachusetts và cao học tại trường quản lý nhà nước J.F.Kennedy, Đại học Harvard Mỹ. Ông từng giữ vai trò Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard từ năm 1989 đến 2013 – là một người đi tiên phong trong nỗ lực thúc đẩy trao đổi nghiên cứu và học thuật giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Từ năm 1989, trong điều kiện hai nước chưa bình thường hóa quan hệ ngoại giao và Việt Nam vẫn chịu cấm vận của Hoa Kỳ thì Ông đã đưa nhóm chuyên gia đầu tiên của Đại học Harvard sang Việt Nam để thực hiện nghiên cứu kinh tế.

Trong tháng 12/1990 và tháng 1/1991, Ông cùng với GS. Dwight H. Perkins - lúc đó là Giám đốc Viện Phát triển Quốc tế Harvard (Harvard Institute of International Development - HIID) - tổ chức cho hai đoàn chuyên gia kinh tế cao cấp của Việt Nam đi nghiên cứu thực tế ở bốn nước bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, và Thái Lan. Đến tháng 11/1991, HIID phối hợp với Christopher Reynolds Foundation tổ chức cho đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu tham dự cuộc đối thoại chính sách kinh tế vĩ mô ở Bali (Indonesia). Những nỗ lực nghiên cứu và đối thoại chính sách này của ĐH Harvard đưa đến hai kết quả đáng ghi nhận. Thứ nhất, theo lời kể của Ông Trần Đức Nguyên - một thành viên của đoàn Việt Nam tham dự các sự kiện nói trên - thông tin và kiến thức thu được từ những cuộc du khảo và đối thoại chính sách đã đóng góp một cách tích cực cho những quyết sách của Chính phủ về chuyển đổi kinh tế theo định hướng thị trường ở Việt Nam, đặc biệt khi chúng ta còn hết sức bỡ ngỡ với kinh tế thị trường. Thứ hai, những nghiên cứu ban đầu về cải cách kinh tế ở Việt Nam của HIID đã được tổng kết trong cuốn sách “Theo hướng rồng bay”được xuất bản năm 1994 và nhanh chóng trở thành tiêu điểm thảo luận giữa các nhà làm chính sách kinh tế ở Việt Nam.

Ông Thomas J. Vallely là một người đóng vai trò chủ chốt giúp khởi động Chương trình trao đổi giáo dục Fulbright bắt đầu từ năm 1992. Ông cũng là “bà đỡ” cho sự ra đời và là “kiến trúc sư trưởng” cho sự phát triển của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (gọi tắt là Trường Fulbright) từ năm 1994 đến nay. Sau gần 20 năm, Trường Fulbright đã đào tạo được hơn 2.000 nhà làm chính sách công và giảng viên đại học đến từ hơn 60 tỉnh thành trong cả nước. Chương trình học liệu mở của trường hàng tháng tiếp nhận trung bình 100.000 lượt truy cập, chủ yếu từ các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên đại học. Nhờ những đóng góp của mình cho xã hội, Trường Fulbright được biết đến như một trung tâm độc lập hàng đầu về nghiên cứu và giảng dạy chính sách công ở Việt Nam.

Vào năm 2000, Ông Thomas J. Vallely là một người chủ chốt kiến tạo nên Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) mà đến thời điểm này vẫn còn hoạt động, hàng năm cấp khoảng 40 học bổng du học sau đại học cho sinh viên Việt Nam trong các ngành STEMM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, y học) cũng như hai chương trình trao đổi học giả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hiện nay, mặc dù đã thôi giữ vị trí Giám đốc Chương trình Việt Nam tại ĐH Harvard, Ông vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học ở Việt Nam (Trust for University Innovation in Vietnam - viết tắt là TUIV), tích cực vận động và chuẩn bị cho sự ra đời của Đại học Fulbright Việt Nam (Fulbright University in Vietnam - viết tắt là FUV) như một chương tiếp theo trong quá trình hợp tác giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ.

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh hân hạnh trao Giải thưởng Vì sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục đến ông Thomas J Vallely vì những đóng góp quan trọng cho nền Giáo dục Đại học Việt Nam.