TỦ SÁCH TINH HOA THẾ GIỚI

I. THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: Chủ nghĩa tự do truyền thống

Tác giả: Ludwig von Mises

Dịch giả: Phạm Nguyên Trường

Hiệu đính: Đinh Tuấn Minh

Khổ sách: 12 x 20 cm

Số trang: 408 trang

Giá bìa mềm, tay gập:  85.000VNĐ

Giá bìa cứng: 120.000VNĐ

Năm xuất bản: 2013


I. GIỚI THIỆU SÁCH

1)Về tác giả

Ludwig von Mises (1881-1973) là một trong những nhà kinh tế học và chính trị học nổi bật nhất thế kỉ XX. Ông là người đứng đầu, đồng thời là người củng cố và hệ thống hoá Trường phái kinh tế học Áo. Các tác phẩm nổi bật của ông gồm: The Theory of Money and Credit (1912, 1953); Socialism: An Economic and Sociological Analysis (1922, 1932, 1951); Liberalismus (1927, 1962),Bureaucracy (1944, 1962); Human Action: A Treatise on Economics (1949, 1963, 1966, 1996); Planning for Freedom (1952, 1962, 1974, 1980); Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution (1957).

2) Về tác phẩm:

Cuốn sách tương đối mỏng này có tầm quan trọng gấp nhiều lần sức tưởng tượng nếu chỉ nhìn vào độ dầy và ngôn ngữ khiêm nhường của nó. Đây là tác phẩm bàn về xã hội tự do, bàn về điều mà hiện nay có thể được gọi là “chính sách” đối nội và đối ngoại cho một xã hội như thế; và đặc biệt là bàn về những trở ngại và khó khăn, cả thực tế lẫn tưởng tượng, trên con đường thiết lập và giữ gìn hình thức tổ chức một xã hội như thế.

3) Mục lục

Lời giới thiệu, năm 1985

Lời giới thiệu bản tiếng Anh

Lời tựa

DẪN NHẬP

1. Chủ nghĩa tự do

2. Phúc lợi vật chất

3. Chủ nghĩa duy lí

4. Mục tiêu của chủ nghĩa tự do

5. Chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản

6. Cội nguồn của tâm lí bài chủ nghĩa tự do

CHƯƠNG

1.NHỮNG NỀN TẢNG CỦA CHÍNH SÁCH TỰ DO

1. Sở hữu

2. Tự do

3. Hòa bình

4. Bình đẳng

5. Bất bình đẳng về tài sản và thu nhập

6. Sở hữu tư nhân và đức hạnh

7. Nhà nước và chính phủ

8. Chế độ dân chủ

9. Phê phán thuyết vũ lực

10. Luận cứ của chủ nghĩa phát xít

11. Giới hạn hoạt động của chính phủ

12. Lòng khoan dung

13. Nhà nước và hành động phản xã hội

 2. CHÍNH SÁCH KINH TẾ TỰ DO

1. Tổ chức kinh tế

2. Sở hữu tư nhân và những người phê phán nó

3. Tư hữu và chính phủ

4. Chủ nghĩa xã hội là bất khả thi

5. Chủ nghĩa can thiệp

6. Chủ nghĩa tư bản: phương thức tổ chức xã hội khả thi duy nhất

7. Các tập đoàn kinh tế, tập đoàn độc quyền và chủ nghĩa tự do

8. Quan liêu hóa

 3. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA CHỦ NGHĨA TỰ DO

1. Giới hạn của nhà nước

2. Quyền tự quyết

3. Nền tảng chính trị của hòa bình

4. Chủ nghĩa dân tộc

5. Chủ nghĩa đế quốc

6. Chính sách thuộc địa

7. Thương mại tự do

8. Tự do đi lại

9. Hợp chủng quốc châu Âu

10. Hội Quốc liên

11. Nước Nga

 4. CHỦ NGHĨA TỰ DO VÀ CÁC CHÍNH ĐẢNG

1. Tính chất “giáo điều” của những người theo trường phái tự do

2. Đảng phái chính trị

3. Sự khủng hoảng của chế độ đại nghị và ý tưởng về nghị viện đại diện cho các nhóm đặc biệt

4. Chủ nghĩa tự do và đảng đòi đặc quyền đặc lợi

5. Công tác tuyên truyền của đảng và tổ chức đảng

6. Chủ nghĩa tự do như là “đảng tư bản”

 5. TƯƠNG LAI CỦA CHỦ NGHĨA TỰ DO

PHỤ LỤC

1.Tư liệu viết về chủ nghĩa tự do

2. Bàn về thuật ngữ “Chủ nghĩa tự do”

3. Lời nhà xuất bản (Nga)

4) Điểm nhấn

“…Kể từ ngày xuất bản tác phẩm Chủ nghĩa tự do [truyền thống], tôi đã viết thêm rất nhiều về những vấn đề được nói tới trong tác phẩm này. Tôi đã nghiên cứu nhiều vấn đề mà lúc đó tôi không thể trình bày trong tác phẩm này vì không muốn làm cho độc giả chán nản vì sự dài dòng. Mặt khác, lúc đó tôi đã xem xét một số vấn đề mà hiện nay tôi thấy không còn quan trọng nữa. Ngoài ra, một số vấn đề về chính sách mà tôi xem xét nên được hiểu và đánh giá đúng trong bối cảnh kinh tế và chính trị khi tác phẩm này được viết ra.”

(trích Lời giới thiệu bản tiếng Anh, Chủ nghĩa tự do truyền thống, Ludwig von Mises, Phạm Nguyên Trường dịch, Đinh Tuấn Minh hiệu đính, NXB Tri thức, 2013).

NHỮNG CUỐN SÁCH KHÁC TRONG TỦ SÁCH TINH HOA THẾ GIỚIXem tất cả >>